Nieuws

Verhoging kindgebonden budget

| Belastingplan | No Comments
Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Voor deze

Aanpassingen box 3

| Belastingplan | No Comments
Tarief Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in 2023, 2024 en 2025 steeds met

Autobelastingen ondernemers

| Belastingplan | No Comments
Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam worden

Nultarief zonnepanelen

| Belastingplan | No Comments
De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Door een wijziging van

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

| Belastingplan | No Comments
De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking hebben op de eigen woning (schenkingen EW)

Tarieven vennootschapsbelasting

| Belastingplan | No Comments
De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldt

Box 2

| Belastingplan | No Comments
Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van 2024

Heffingskortingen

| Belastingplan | No Comments
Arbeidskorting Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de arbeidskorting. Dat

30%-regeling

| Belastingplan | No Comments
Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, geldt dat de

Gebruikelijk loon

| Belastingplan | No Comments
Doelmatigheidsmarge Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk

Verruimingen werkkostenregeling

| Belastingplan | No Comments
Verhoging vrije ruimte De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Binnen de vrije ruimte van de WKR

Middelingsregeling vervalt

| Belastingplan | No Comments
De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk