Nieuws

Aanpassing termijn betalingsregeling

| Invordering | No Comments
De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

| Sociale verzekeringen | No Comments
De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

| Vennootschapsbelasting | No Comments
Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de

Goodwill te snel afgeschreven

| Ondernemingswinst | No Comments
Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

| Arbeidsrecht | No Comments
Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

| Overige heffingen | No Comments
De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

| Corona update | No Comments
Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming

Referentieobjecten WOZ-waardering

| Onroerende zaken | No Comments
In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

| Successiewet | No Comments
Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

| Vennootschapsbelasting | No Comments
De staatssecretaris van Financi√čn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

| Inkomstenbelasting | No Comments
Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de

Denk aan de verplichte RI&E

| Arbeidsrecht | No Comments
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers