Nieuws

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

| Belastingplan | No Comments
Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

| Belastingplan | No Comments
Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

| Belastingplan | No Comments
Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

| Belastingplan | No Comments
Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

| Belastingplan | No Comments
Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals,

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

| Belastingplan | No Comments
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

| Belastingplan | No Comments
Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

| Belastingplan | No Comments
Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen

Belastingplan 2021: een overzicht

| Belastingplan | No Comments
Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

| Arbeidsrecht | No Comments
Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet

Beslag OM op banktegoeden

| Inkomstenbelasting | No Comments
De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

| Omzetbelasting | No Comments
Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij