Nieuws

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

| Subsidies | No Comments
Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten

Startersregeling TVL

| Corona update | No Comments
De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

| Loonbelasting | No Comments
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

| Sociale verzekeringen | No Comments
In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

| Inkomstenbelasting | No Comments
De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire

BIK vervalt met terugwerkende kracht

| Loonbelasting | No Comments
De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

TVL startende ondernemers

| Corona update | No Comments
Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

| Corona update | No Comments
Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

| Toeslagen | No Comments
De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

| Corona update | No Comments
De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

| Inkomstenbelasting | No Comments
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

| Corona update | No Comments
Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven