Nieuws

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

| Successiewet | No Comments
De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

| Corona update | No Comments
De periode waarin het mogelijk is om vaststelling van de loonkostensubsidie NOW-5 aan te vragen is

Bedragen kinderbijslag 2023

| Toeslagen | No Comments
Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag. De bedragen van de

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

| Sociale verzekeringen | No Comments
Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon: Leeftijd per

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

| Omzetbelasting | No Comments
Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

| Sociale verzekeringen | No Comments
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

| Formeel recht | No Comments
Het ministerie van Financi√čn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

| Subsidies | No Comments
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

| Inkomstenbelasting | No Comments
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

| Algemeen | No Comments
Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van Financi√čn de Kamer van

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

| Loonbelasting | No Comments
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

| Formeel recht | No Comments
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de