Nieuws

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

| Internationaal | No Comments
De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling

Minimumloon per 1 juli 2021

| Sociale verzekeringen | No Comments
De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

| Corona update | No Comments
De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

| Inkomstenbelasting | No Comments
De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun

Onzakelijke borgstelling

| Inkomstenbelasting | No Comments
Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

| Sociale verzekeringen | No Comments
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

| Subsidies | No Comments
Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

| Successiewet | No Comments
In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt

Eigen woning in het buitenland

| Inkomstenbelasting | No Comments
Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

| Arbeidsrecht | No Comments
Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

| Successiewet | No Comments
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

| Corona update | No Comments
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de