Nieuws

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

| Inkomstenbelasting | No Comments
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

| Overdrachtsbelasting | No Comments
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

| Inkomstenbelasting | No Comments
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking

Loon of schenking?

| Loonbelasting | No Comments
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

| Loonbelasting | No Comments
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiƫn een

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

| Belastingplan | No Comments
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen

Regelgeving scheuren grasland

| Agro | No Comments
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

| Overdrachtsbelasting | No Comments
Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

| Formeel recht | No Comments
Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

| Formeel recht | No Comments
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met

Fiscale migratie: waar is thuis?

| Internationaal | No Comments
Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

| Ondernemingswinst | No Comments
De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De