Nieuws

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

| Belastingplan | No Comments
In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

| Corona update | No Comments
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

| Subsidies | No Comments
De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

| Sociale verzekeringen | No Comments
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

| Inkomstenbelasting | No Comments
De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

| Loonbelasting | No Comments
Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

| Belastingplan | No Comments
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen,

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

| Sociale verzekeringen | No Comments
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet

Goedkeurend besluit 30%-regeling

| Loonbelasting | No Comments
Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

| Arbeidsrecht | No Comments
De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke

Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

| Formeel recht | No Comments
Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken.

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021

| Sociale verzekeringen | No Comments
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel