Nieuws

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

| Omzetbelasting | No Comments
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

| Inkomstenbelasting | No Comments
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

| Corona update | No Comments
Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Ontslag met wederzijds goedvinden

| Arbeidsrecht | No Comments
In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

| Corona update | No Comments
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

| Overdrachtsbelasting | No Comments
De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

| Sociale verzekeringen | No Comments
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

| Inkomstenbelasting | No Comments
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een

Regeling NOW-2 gepubliceerd

| Corona update | No Comments
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

| Loonbelasting | No Comments
Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven

Tozo niet voor student-ondernemers

| Corona update | No Comments
De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

| Corona update | No Comments
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele