Nieuws

Werknemer nam per direct ontslag

| Arbeidsrecht | No Comments
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

| Vennootschapsbelasting | No Comments
De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

| Civiel recht | No Comments
De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

| Civiel recht | No Comments
De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

| Inkomstenbelasting | No Comments
De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

| Corona update | No Comments
Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen,

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

| Omzetbelasting | No Comments
Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

| Sociale verzekeringen | No Comments
De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

| Inkomstenbelasting | No Comments
De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

| Formeel recht | No Comments
Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

| Belastingplan | No Comments
Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

| Belastingplan | No Comments
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer