Nieuws

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

| Omzetbelasting | No Comments
Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw

Levering slooppand of bouwterrein?

| Omzetbelasting | No Comments
De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

| Civiel recht | No Comments
De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer

Financiƫn niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

| Inkomstenbelasting | No Comments
Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

| Inkomstenbelasting | No Comments
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

| Inkomstenbelasting | No Comments
Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te

Termijn aanvraag OVK verlengd

| Corona update | No Comments
De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag

Terugvragen buitenlandse btw

| Omzetbelasting | No Comments
Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Schenking schilderij in termijnen

| Inkomstenbelasting | No Comments
De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het

Einde generieke steun coronacrisis

| Corona update | No Comments
Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

| Successiewet | No Comments
De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

| Subsidies | No Comments
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld