Nieuws

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

| Ondernemingswinst | No Comments
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

| Arbeidsrecht | No Comments
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het concurrentiebeding wil

Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

| Toeslagen | No Comments
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van SZW om de vergoeding voor de kosten

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

| Successiewet | No Comments
Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars partner als zij in de zes maanden voorafgaand

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

| Formeel recht | No Comments
De staatssecretaris van Financi√čn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

| Arbeidsrecht | No Comments
Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon

Eigen woning gaat niet naar box 3

| Inkomstenbelasting | No Comments
De staatssecretaris van Financi√čn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

| Omzetbelasting | No Comments
Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

| Omzetbelasting | No Comments
Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

| Loonbelasting | No Comments
Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

| Omzetbelasting | No Comments
Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen.

Tijdstip waardering nalatenschap

| Successiewet | No Comments
De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de