Nieuws

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

| Arbeidsrecht | No Comments
Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

| Successiewet | No Comments
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

| Corona update | No Comments
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de

Wijziging uitruil overwerkbeloning

| Loonbelasting | No Comments
Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

| Inkomstenbelasting | No Comments
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

| Sociale verzekeringen | No Comments
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

| Corona update | No Comments
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan

Verkenning leefvormen AOW

| Sociale verzekeringen | No Comments
Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

| Arbeidsrecht | No Comments
In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

| Corona update | No Comments
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van

Dilemma’s in de NOW

| Corona update | No Comments
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

| Vennootschapsbelasting | No Comments
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale