Nieuws

Aanpassingen kindgebonden budget

| Belastingplan | No Comments
Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het

Fiscale beleggingsinstelling

| Belastingplan | No Comments
Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De

Bedrijfsopvolgingsregelingen

| Belastingplan | No Comments
Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reƫle

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

| Belastingplan | No Comments
Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: het afschaffen van de

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

| Belastingplan | No Comments
Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

| Belastingplan | No Comments
Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of verstrekte OV-kaart of

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

| Belastingplan | No Comments
De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor

Verruiming herinvesteringsreserve

| Belastingplan | No Comments
Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan

Verlaging energie-investeringsaftrek

| Belastingplan | No Comments
In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de

Afschrijvingsbeperking gebouwen

| Belastingplan | No Comments
Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boekwaarde daarvan hoger

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

| Belastingplan | No Comments
De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze

Aanpassingen box 3

| Belastingplan | No Comments
Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het