Arbeidsrecht

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij be√čindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op
Successiewet

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en